Tekengrootte

Wie wij zijn

Stichting Welzijn Ouderen (SWO) is een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Oldebroek die zich richt op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van senioren in deze gemeente. Daarnaast wil SWO deze groep stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving middels allerlei activiteiten.

De stichting richt zich vooral op de beleidsterreinen welzijn, zorg en wonen en biedt diensten om senioren hun eigen regie op het leven te laten behouden. Naast het bestuur zijn er ruim 150 vrijwilligers werkzaam voor SWO. Verder wordt de stichting ondersteund door een welzijnswerker en een seniorenconsulent van de gemeente Oldebroek.

Er wordt vanuit twee hoofdlocaties gewerkt: de Brinkhof in Wezep en het Kulturhus de Talter in Oldebroek. Daarnaast zijn er nog activiteiten in de verschillende kernen binnen de gemeente Oldebroek.

SWO heeft een beleidsplan opgesteld om zo voorbereid te zijn op de toekomst. De wens is om zich verder te professionaliseren, maar ook de veranderingen in de samenleving maken het noodzakelijk om te kijken wat wij te bieden hebben als vrijwilligersorganisatie en waarmee wij de senior in de gemeente Oldebroek kunnen ‘dienen’.

In ons Meerjarenbeleidsplan SWO vindt u wat we in de komende jaren verder willen uitwerken en implementeren. Deze is op te vragen bij het bestuur.