Deelname & contributie

Home / Over SWO / Deelname & contributie

Tekengrootte

Deelname & contributie

Voor deelname aan activiteiten kunt u zich aanmelden via het kantoor van SWO op (038) 376 2716) op woensdag van 9.00-12.00 uur, via info@swogemeente-oldebroek.nl of bij de contactpersoon van een activiteit.

 • Als u belangstelling heeft voor een activiteit kunt u tweemaal op proef deelnemen. Na aanmelding gaat uw deelname in vanaf de 1e van de volgende maand.
 • Deelname wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar of bij tussentijdse aanmelding voor de rest van het lopende kalenderjaar.
 • Het activiteitenseizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei.
 • Tijdens officieel erkende feestdagen zijn er geen activiteiten.
 • SWO staat garant voor doorgang van de activiteiten, anders volgt er terugbetaling van contributie.
 • Wanneer u aan een activiteit niet kunt deelnemen dient u zich af te melden bij de contactpersoon van de activiteit.
 • Deelname aan activiteiten van SWO is voor eigen risico. SWO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit deelname.
 • Bij twijfel of uw gezondheid deelname aan (bewegings)activiteiten toestaat, adviseren wij u hierover uw arts te raadplegen.
 • Betaling van contributie verloopt via automatische incasso in 12 maandelijkse termijnen, de incasso vindt plaats rond de 25e van de maand.
 • Opzegging van deelname dient schriftelijk te gebeuren voor 1 januari van het nieuwe jaar, anders wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar.
 • Bij kennisgeving van verhuizing, ernstige ziekte of overlijden wordt deelname direct stopgezet.

Bij activiteiten worden soms ook foto’s gepubliceerd in het Palet en op onze website. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de betreffende activiteit aangeven.

TARIEVEN PER ACTIVITEIT PER MAAND

Voor de niet in het overzicht genoemde activiteiten worden de kosten per cursus, workshop of bijeenkomst vastgesteld en voor aanvang van de betreffende activiteit bekend gemaakt.

Bridge€ 3,00
Nordic Walking€ 4,50
Beweegtuin, Creativiteitsclub, Keyboardlessen, Linedance, Pilates Wezep, Seniorengym, Senioren Sportief, Seniorenzang, Volksdansen, Wandelen+€ 5,50
Pilates Oldebroek€ 7,50
Zwemmen€18,00