Sociaal team

Home / Dienstverlening / Sociaal team

Tekengrootte

Sociaal team

De gemeente is verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, opvoeding en zorg. Om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team.

Waarvoor kunt u terecht bij het Sociaal Team?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met vragen over werk, vrijwilligerswerk, inkomen, dagbesteding en zorg. Het Sociaal Team kan u op verschillende manieren en vanuit diverse invalshoeken helpen. U kunt langskomen, bellen of e-mailen. Vervolgens wordt bekeken wie u het beste kan helpen met uw vraag.

In het Sociaal Team werken de volgende organisaties samen:

  • Gemeente Oldebroek: biedt onder andere ondersteuning Wmo.
  • Stimenz: biedt ondersteuning aan mensen op weg naar optimale zelfredzaamheid. Zij zetten zich in op de terreinen sociaal werk, informatie en advies, huiselijk geweld en kindermishandeling, activiteiten en projecten.
  • MEE: biedt begeleiding en hulp om ervoor te zorgen dat ook mensen met een beperking of kwetsbaarheid mee kunnen doen aan de samenleving.
  • Icare: ondersteunt bij vragen op het gebied van verzorging of verpleging.
  • DeltaWonen
  • Platform Informele Ondersteuning: informele ondersteuning is onbetaalde ondersteuning geleverd door vrijwilligers en mantelzorgers. In Oldebroek zijn al die mantelzorgers en zorgvrijwilligers gebundeld in het Platform Informele Ondersteuning.

Bereikbaarheid Sociaal Team
U kunt iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur binnen lopen in De Brinkhof in Wezep. In Oldebroek in de Talter is er elke donderdag inloopspreekuur van 10.00 – 12.00 uur. Wilt u graag een afspraak dichter bij huis? Dat is mogelijk, hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen.
Telefonisch is het Sociaal Team van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar via (0525) 63 83 33. Mailen kan naar sociaalteam@oldebroek.nl.

Locaties

De Brinkhof, Wezep