Mantelzorg

Home / Dienstverlening / Mantelzorg

Tekengrootte

Mantelzorg

Koffie-ochtenden Mantelzorgers
Iedere laatste woensdag van de maand is er een koffieochtend voor mantelzorgers van de gemeente Oldebroek.
Deze vinden iedere laatste woensdag van de maand plaats in de Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep, van 10.00 -12.00 uur. Bel voor precieze data met het Sociaal Team Oldebroek.

Het accent van de bijeenkomsten ligt op onderlinge ontmoeting van mantelzorgers en het uitwisselen en ontvangen van informatie. Daarnaast vindt er regelmatig een ontspannende educatieve activiteit plaats. Iedereen die mantelzorger is, ongeacht de ziekte of beperking van de persoon voor wie men zorg draagt, is welkom. Voorbeelden zijn: een ouder van een kind met autisme, een partner van een patiënt met MS, een kind van een ouder met een beroerte/CVA en naastbetrokkenen van iemand met de ziekte van Alzheimer.
De koffie-ochtenden zijn ook geschikt om even afstand te nemen van de zorgsituatie thuis.

Voor informatie en vragen kunt u bellen met het Sociaal Team Oldebroek, tel. (0525) 63 83 33 of sociaalteam@oldebroek.nl.

Week van de Mantelzorg
Dit jaar vindt tussen 4 en 10 november de landelijke Week van de Mantelzorg plaats. In deze week wordt op zaterdag 9 november een verwendag georganiseerd door vrijwilligers van De Huiskamer van Wezep, het Sociaal Team en de Gemeente Oldebroek. Op deze dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Zo kunnen ze onder andere deelnemen aan creatieve of ontspannende workshops en zal het mantelzorgcompliment worden uitgedeeld, als blijk van waardering door de gemeente Oldebroek. Voor meer informatie houdt u dan de huis aan huis krant in de gaten of neemt u contact op met de Gemeente Oldebroek (0525) 63 82 00. Voor alle vragen rondom mantelzorg kunt u terecht bij het Sociaal Team Oldebroek (0525) 63 83 33.

Informatie en adviesgesprek
De Consulenten Informele Ondersteuning die werkzaam zijn in het Sociaal Team kunnen met u in gesprek gaan of op bezoek komen als u daar behoefte aan heeft. Zij hebben contact met verschillende vrijwilligersorganisaties en kunnen samen met u kijken naar een passende oplossing.

Locaties

De Brinkhof, Wezep