Gewoon gemak

Home / Dienstverlening / Gewoon gemak

Tekengrootte

Gewoon Gemak

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De Rijksoverheid wil graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Veel mensen willen dat zelf ook graag maar dat levert soms wel wat problemen op. Een uitvloeisel van de Wmo is dat u zelf ook verantwoordelijk bent om in uw woning op tijd de nodige aanpassingen te (laten) doen. Het is daarom belangrijk dat u zich dat realiseert.

Om dat meer onder de aandacht te brengen heeft de gemeente een subsidie beschikbaar gesteld. Deze regeling houdt in dat u een bijdrage kunt krijgen op kleine aanpassingen in de woning die de veiligheid en het gemak in de woning verbeteren.
U moet hierbij denken aan beugels naast een toilet of in een douche. Verhoogde closetpotten, antislipvloer in badkamer e.d. Het maximumbedrag van de bijdrage (50% van de in aanmerking komende kosten) bedraagt € 500,00 per woning.

Wilt u hierover meer informatie of een aanvraag indienen, neem dan contact op met SWO, tel. (038) 376 27 16 of per email: info@swogemeente-oldebroek.nl.

Locaties

De Brinkhof, Wezep