Studiekring

Home / Recreatie / Studiekring

Tekengrootte

Studiekring

Wat          : Studiekring
Waar        : Bibliotheek Wezep
Wanneer : de eerste en derde dinsdag van de maand
Hoe laat  : 09.30 tot 11.30 uur

Een studiekring is een groep van mensen, die elkaar in informele sfeer ontmoet om de hersens te scherpen en met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei (actuele) onderwerpen. Eens per twee weken komt men bij elkaar om kennis uit te wisselen.
De bedoeling is om senioren bij elkaar te brengen die open staan voor nieuwe contacten, trouw willen deelnemen aan de bespreking van de gekozen onderwerpen, en die ook af en toe zelf een onderwerp willen voorbereiden en presenteren.

Een voorbereider verzamelt gericht informatie over een onderwerp en presenteert het aan de anderen. Onderwerpen worden door leden van een studiekring zelf aangedragen en kunnen gaan over reizen, hobby’s, literatuur, geschiedenis, kunst of andere (actuele) onderwerpen. De kernbegrippen van een studiekring zijn ontmoeting en kennisverrijking.

Het wordt georganiseerd door SWO in samenwerking met de Bibliotheek Noord-Veluwe. Deze samenwerking bestaat o.a. uit het feit dat SWO zorgt voor het bereiken van de doelgroep senioren en het toe leiden naar de studiekring. De bibliotheek zorgt voor de opzet en de inhoudelijke kant.
Contactpersoon bibliotheek: M.W. Kanis, tel. (06) 13 10 18 65, mkanis@bibliotheeknoordveluwe.nl

Locaties

De Brinkhof, Wezep